Vivenderland_lOGO.png

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Beroepsvereniging voor professionele therapeuten

Help! Vrijstelling BTW, hoe werkt dat?

Geschreven door Bestuur VIV  19 mei 2016

Als bestuur en secretariaat van een beroepsvereniging voorzien wij graag onze leden van juiste, actuele en de meestzorgvuldige informatie, liefst op individueel niveau. Dat dat soms onmogelijk is, blijkt uit het 'geval' van de rechterlijke uitspraak betreffende de BTW vrijstelling. 

Lees meer

Onderwerpen: Zorgprofessional, Praktijkhouder, BTW vrijstelling

Iedere therapeut een eigen klachtenfunctionaris?

Geschreven door Rob Moeke  19 mei 2016


  • Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen zorg ingegaan. Het jaar 2016 is voor deze wet een overgangsjaar waarin de zorgverleners zich kunnen voorbereiden op de eisen die geformuleerd zijn in die wet. Vanaf 1 januari 2017 moet echter alles geregeld zijn en aan de eisen worden voldaan.

    Een van de zaken die dan geregeld moet zijn is dat iedere hulpverlener over een “klachtenfunctionaris” dient te beschikken.  

    Uit de inventarisatieformulieren die de VIV elk jaar rondstuurt, blijkt over 2015 dat klachten maar weinig voorkomen bij onze leden. Gelukkig maar! En daar zijn we ook behoorlijk trots op. Maar wat als dan toch ineens een klacht bij jou als therapeut binnenkomt, weet je dan wat je te doen staat? Je kan natuurlijk proberen het zelf op te lossen, dat is ook stap 1 (therapeut en cliënt gaan samen ingesprek) en vaak komen therapeut en cliënt er dan ook samen uit. Soms echter laat de cliënt niet rechtstreeks aan de therapeut weten, dat hij of zij ontevreden is. Of het lukt maar niet om de klacht met de cliënt te bespreken, dan biedt een 1 op 1 gesprek met de cliënt geen soelaas. Op dat moment kan de cliënt  besluiten om bij de VIV aan te kloppen en treedt bij ons het klachtenreglement in werking. De klacht met eventuele aanvullende documentatie wordt gelijk doorgestuurd naar onze klachtenfunctionaris, die vanuit een neutrale positie de situatie benadert en zo snel mogelijk in gesprek probeert te komen om te voorkomen dat standpunten verharden en bemiddeling tussen beide partijen niet meer mogelijk is.

    De ervaring leert dat door snel en adequaat op te treden de meeste klachten naar tevredenheid opgelost worden. En dat is goed nieuws! Want een volgende stap zou zo maar een advocaat kunnen zijn en dan wordt het vaak een kostbare zaak. Ook als het in den beginnen 'maar' om een kleinigheid (op een misverstand berust) lijkt te gaan.

    Alleen al daarom is lid zijn van de VIV een uitkomst; je hoeft niet plotsklaps op zoek naar een beschikbare “klachtenfunctionaris” met de juiste kwaliteiten. Bij de VIV is het al geregeld. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van de VIV is er voor al onze leden en hun cliënten. Een extra kwaliteit die jij als therapeut je cliënten kunt bieden, en waarmee je weer meer kwaliteit kan aantonen als praktijkhouder. Daar mogen we als VIV-lid best zo content mee zijn dat we dat delen met onze (potentiële) klanten en online volgers. 

Lees meer

Onderwerpen: Wetgeving, WKKGZ, Regelgeving, Lidmaatschap

Open de deur van je praktijk met online communicatie

Geschreven door Rob Moeke  15 april 2016

Weet je hoe lang jouw cliënten er over doen, voordat ze een eerste afspraak met je maken? Dat kan best lang duren. Wist je dat sommigen wel een paar maanden met een visitekaartje rondlopen, voordat ze een afspraak plannen? Ze schamen zich voor hun omgeving, bagatelliseren het probleem of durven hun zorgvraag niet met een onbekende te bespreken. Wil jij nieuwe cliënten sneller over de drempel krijgen? Ga dan in fasen verbinding met ze aan. Hoe je dat doet?

Lees meer

Onderwerpen: Praktische adviezen voor leden

Hoe goed ben jij met veranderingen?

Geschreven door Lian Vos  15 april 2016

 
Lees meer

Onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling

3 mindsets voor een bloeiende praktijk

Geschreven door Rob Moeke  1 april 2016

Als therapeut maak je heel wat behandelplannen voor je cliënten. Maar heb je wel eens een behandelplan voor je eigen praktijk gemaakt? Als de flow er niet optimaal in zit, loont het tijd en moeite te onderzoeken waar de zwakke plek zit. Met die kennis kun je een behandelplan maken om je praktijk ‘gezonder’ te maken. Misschien kom je er dan gaandeweg achter, dat je vastloopt door je eigen mind. Want vaste overtuigingen zijn immers heel krachtig. Zonde toch, als je eigen gedachtenpatroon je succes saboteert?
Positieve mindsets voor groei!

Wil je je praktijk laten groeien? Of een eigen praktijk starten? Dan helpen de volgende positieve mindsets je verder:

Lees meer

Onderwerpen: Praktische adviezen voor leden

Ethiek en integriteit in de complementaire zorg

Geschreven door Rob Moeke  30 oktober 2015

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen in het nieuws uit de vastgoedbranche, de politiek en recentelijk zelfs de NMA dat mensen op bepaalde posities op een oneigenlijke manier misbruik maken van hun positie en zichzelf ten koste van de gemeenschap verrijken. Er is niet altijd gelijk sprake van een overtreding of nog erger “fraude”. Wel kan je dan spreken van “ingaan tegen hoe het bedoeld is”.

Lees meer

KIWA certificeert VIV als beroepsvereniging in complementaire zorg

Geschreven door Ingrid Klunder  28 oktober 2015

Kwaliteit van zorg en transparantie geborgd

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) beschikt, als eerste beroepsvereniging in de aanvullende zorg, over het certificaat Kwaliteitskader Complementaire Zorg. Het kwaliteitskader beoogt het zichtbaar en meetbaar maken van de kwaliteit van geleverde zorg en het doorlopend verbeteren daarvan. De VIV bevestigt hiermee haar focus op professionalisering en kwaliteit van complementaire zorg als volwaardig onderdeel van de zorgketen en als essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het leven van mensen. Certificeringsinstelling Kiwa beoordeelde de VIV en reikte het certificaat uit.

Lees meer

Onderwerpen: Kwaliteit

Partner relaties met toekomst

Geschreven door Ingrid Klunder  25 oktober 2015

Op 10 oktober hadden wij een bijzondere workshop over partner relaties met Professor dr. Alfons Vansteenwegen.

Hij is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij jarenlang  president was van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen en Diensthoofd van het Communicatiecentrum voor Echtparen van de Universitaire Ziekenhuizen. Hij is Doctor in de psychologie, MA in de seksuologie, BA in filosofie en theologie. Zijn onderzoeksdomein was de outcome en het proces van relatie- en sekstherapie. Hij was verantwoordelijke voor de postgraduate opleiding van relatie- en gezinstherapeuten en de familiale bemiddelaars. Hij was visiting professor in Stellenbos (SA), Lima (Peru) en Oxford. 

Lees meer